Šafra & partneři s.r.o, advokátní kancelář

Advokátní kancelář

Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1 - Nové Město

tel.:    +420 296 785 411
fax:    +420 296 785 421
mobil: +420 739 489 500
mail:  office@safra-advokati.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář je schopna poskytovat svým klientům služby ve všech oblastech českého práva, specializací kanceláře je však zejména oblast práva obchodních společností a práv k nemovitostem. Veškeré služby jsou klientům poskytovány od počátečních fází jednotlivého případu až do jeho zdárného ukončení a uzavření.

Při poskytování služeb nespočívajících v zastupování mandanta v řízení před soudem naše kancelář klientovi nabízí svojí asistenci po celou dobu trvání společnosti, v případě krátkodobé či jednorázové spolupráce po celou dobu trvání případu, od vyjednávání počátečních podmínek smluvního vztahu až do okamžiku uzavření a realizace smlouvy.

V případě klientovy potřeby jsme schopni zajistit kvalitní poradenství a služby nejen v oblasti práva, ale i v oblastech navazujících a spřízněných, jako daňové poradenství, účetnictví a auditorské služby.

Veškeré naše právní služby poskytujeme běžně kromě českého i v slovenském, italském, německém a anglickém jazyce.

 

Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář s.r.o. si ve smyslu § 14 zákona. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dovoluje informovat spotřebitele o tom, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem, vyplývajících ze Smluv o poskytování právních služeb advokátem, je na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 05.02.2016 Česká advokátní komora.  
 


O kanceláři | Lidé | Naše služby | Reference | Odměna | Odkazy | Kontakt
© 2014 Šafra & partneři s.r.o.