Šafra & partneři s.r.o.

Advokátní kancelář

Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1 - Nové Město

tel.:    +420 296 785 411
fax:    +420 296 785 421
mobil: +420 739 489 500
mail:  office@safra-advokati.cz

O KANCELÁŘI

Advokátní kancelář JUDr. Jana Šafry, LL.M. byla založena na začátku roku 2008 a již od samého počátku jejího fungování byla cílem jejího zakladatele snaha poskytovat klientům kanceláře prvotřídní právní služby ve všech oblastech jejich činnosti, vždy podle aktuálních potřeb klienta a dle možností i k jeho naprosté spokojenosti. Snahou kanceláře je poskytovat komplexní služby a maximálně tak vycházet vstříc požadavkům klienta. V průběhu let 2010 a 2011 došlo k značnému nárůstů klientely i spolupracovníků a v návaznosti na tyto změny i k transformaci kanceláře na společnost s ručením omezeným. Od května 2011 pak kancelář rozšířila počet společníků a partnerů a v současné době poskytuje právní poradenství pod obchodním jménem Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář.

S ohledem na původní zaměření kanceláře především na italsky mluvící klientelu si kancelář vybudovala rozsáhlou síť spolupracovníků především v Itálii. Kancelář má ale řadu spolupracovníků i ve spřátelených advokátních a poradenských kancelářích na Slovensku, v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, v Polsku, ve Francii a v Lucembursku. Naše advokátní kancelář je členem právního týmu mezinárodní sítě podnikových poradců PASUT & PARTNER. JUDr. Jan Šafra je advokátem odpovědným za poskytování právních služeb v rámci této sítě v ČR a na Slovensku. V současné době kancelář rozvíjí další spolupráci s mezinárodní poradenskou skupinou ADMINEX.

Významná část právníků advokátní kanceláře se věnuje poskytování právních služeb tuzemské  i mezinárodní klientele, zejména pak italské. Mezi klienty kanceláře patří mimo české obchodní společnosti také německé, francouzské, anglické, slovenské, polské a ruské subjekty. S klienty máme snahu vždy hovořit v jejich rodném jazyce.

Advokátní kancelář je členem Italsko – české obchodní a průmyslové komory, její členové aktivně přispívají do odborných i populárně naučných periodik a účastní se nejrůznějších přednášek. V jejich rámci seznamují klienty a ostatní zájemce zejména s problematikou obchodního, pracovního, insolvenčního a autorského práva.

Naše advokátní kancelář má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojistným krytím ve výši 200 000 000,- Kč.


O kanceláři | Lidé | Naše služby | Reference | Odměna | Odkazy | Kontakt
© 2014 Šafra & partneři s.r.o.